Tenaga Pendidik

Daftar pengurus dan staff

Dra. Rahmi Indriani

Kepala Madrasah

H. Faqih Usman, M. Pd

Wakil Kepala Madrasah

Dra. Hj. Herlina

Wakil Kepala Madrasah

Eko Suwarmo, S. Pd

Wakil Kepala Madrasah

Lilik Haryani, S. Pd

Wakil Kepala Madrasah

Madrasah Tsanawiyah 2 Jakarta

“Madrasah Hebat Bermartabat.”

error: Content Is Protected !!